Substrát FORESTINA pro trávníky 40l

Substrát pro trávníky je vhodný k použití především při zakládání nových travních ploch, ale i při opravách, obnovách a dosetí stávajících trávníků.
Je připraven ze směsi vytříděné světlé a tmavé rašeliny, prosetého a tříděného křemičitého písku, jemně mletého dolomitického vápence a je obohacen hnojivem se základními živinami a stopovými prvky. Použitá směs rašelin zajišťuje výbornou jímavost zásobní vody.

Při zakládání trávníku postupujeme následujícím způsobem:
– plochu urovnáme, odstraníme nevhodné předměty (kameny, větvě, stavební suti apod.)
– použitím totálního herbicidu zlikvidujeme plevely a zbytky ostatních rostlin (alespoň 14 dní před výsevem)
– poté plochu rovnoměrně pokryjeme cca 2 cm vrstvou Substrátu pro trávníky
– ručně, nebo za použití drobné mechanizace zasejeme vhodné travní semeno (doporučujeme použít travní směsi Valaška, které jsou přizpůsobeny našim klimatickým podmínkám)
– osivo zapravíme hráběmi do substrátu a plochu uválcujeme
– po celou dobu až do vzejití semen udržujeme plochu přiměřeně vlhkou (nesmí vyschnout)
– jakmile tráva dosáhne výšky cca 10-15 cm můžeme přistoupit k prvnímu sečení a začít s přihnojováním – doporučujeme speciální trávníkové hnojivo EXPERT

8594003196317